Ústav pro jazyk český AVČR

Zvláště užitečná je jazyková poradna, která odpovídá na zapeklité otázky, týkající se jazyka českého. 

https://www.ujc.cas.cz