Zajímavé stránky a projekty

Zajímavé stránky a projekty

Slovník spisovného jazyka českého

On-line slovník, který  za vedení B. Havránka, J. Běliče, M. Helcla a A. Jedličky zpracoval lexikografický kolektiv Ústavu pro jazyk český ČSAV. https://ssjc.ujc.cas.cz/search.php

Ústav pro jazyk český AVČR

Zvláště užitečná je jazyková poradna, která odpovídá na zapeklité otázky, týkající se jazyka českého.  https://www.ujc.cas.cz

Litéra

Typografický korektor českých elektronických textů on-line a Slovník znaků s typografickými pravidly.  www.liteera.cz

Korálková škola Darí Fejtkové

Pro všechny milovníky korálků a kreativní tvořice šperků.  www.koralkovaskola.cz