Slovník spisovného jazyka českého

On-line slovník, který  za vedení B. Havránka, J. Běliče, M. Helcla a A. Jedličky zpracoval lexikografický kolektiv Ústavu pro jazyk český ČSAV.

https://ssjc.ujc.cas.cz/search.php